เว็บไซต์โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

 

 
 
     
 
 
     
     

โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 199 หมู่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 045 685088

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel